<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Konferencja wdrożeniowa IGKM w związku ze zmianą Kodeksu pracy w zakresie badań trzeźwości


Konferencja wdrożeniowa IGKM w związku ze zmianą Kodeksu pracy w zakresie badań trzeźwości

23 luty 2023 r.

Przykladowa

O Konferencji

Oczekujemy właśnie na podpis Prezydenta pod uchwaloną przez Parlament ustawą o zmianie Kodeksu pracy. W związku ze spektakularną zmianą przepisów w zakresie prowadzenia badań trzeźwości zapraszamy na konferencję wdrożeniową opisującą w jaki sposób zaimplementować nowe przepisy w stosunku do prowadzących pojazdy w transporcie zbiorowym.

Program

  • przedstawienie i analizę nowego stanu prawnego w zakresie badania stanu psychofizycznego prowadzących przez prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • przedstawienie zamówionych propozycji regulacji wewnętrznych dopełniających ustawę (procedura badania, protokoły, zapisy do regulaminu pracy – do wykorzystania przez członków IGKM),
  • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które prowadziło merytorycznie tę zmianę legislacyjną,
  • dyskusję w zakresie interpretacji zapisów ustawy,
  • wystąpienie przedstawiciela Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nt. osadzenia nowych przepisów w kontekście zakładowych programów profilaktyki,
  • wystąpienia dwóch operatorów (MZA Warszawa, MPK Kraków) przedstawiające różne, praktyczne sposoby wdrożenia ustawy.

Omawiana zmiana Kodeksu pracy jest efektem wieloletnich zabiegów IGKM o pojawienie się w prawodawstwie narzędzi pozwalających na sprawdzanie stanu psychofizycznego prowadzących pojazdy. Ze względu jednak na bardzo daleko idące kontrowersje przy uchwalaniu ustawy, ostateczne jej brzmienie wymaga od operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej dobrego i przygotowanego wdrożenia nowych procedur. Dlatego tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa w konferencji mając nadzieję, że przygotowane materiały i opinie będą dla Państwa użyteczne.

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w dniu 23 luty 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Hotel Marriott Warszawa al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM (Santander Bank Polska 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818) płatności za udział w terminie do dnia 13 luty 2023 roku.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi – 540,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 664,20 zł brutto i pokrywa – poza kosztami hotelowego pakietu konferencyjnego – również honorarium autorskie dla kancelarii prawniczej, która przygotuje stosowny materiał źródłowy.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów niebędących członkiem IGKM oraz wszystkich innych kwestiach prosimy o bezpośredni kontakt: Marcin Żabicki, tel. 22-848-21-01 w. 103, e-mail: m.zabicki@igkm.pl

Każdy kto dokonał zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny jest zobowiązany w przypadku rezygnacji z udziału do zgłoszenia tego faktu do IGKM najpóźniej do dnia 16 luty br. na adres: m.zabicki@igkm.pl. W przeciwnym razie Izba obciąży za nieodwołane uczestnictwo pełnymi kosztami.

Formularz rejestracyjny:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Marcin Żabicki, tel. 22-848-21-01 w. 103, e-mail: m.zabicki@igkm.pl