<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Warsztaty nt. umów inhouse zgodnie z Rozporządzeniem 1370/2009


Warsztaty nt. umów inhouse zgodnie z Rozporządzeniem 1370/2009

Warszawa, 30.09.2019 r.

Przykladowa

O Warsztatach

Bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym w trybie Rozporządzenia 1370 oraz w trybie prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21.03.2019 r. w sprawach o sygnaturze C-266/17 i C-267/17  oraz w z 08.05.2019 r. w sprawie o sygnaturze C-253/18

 

Program

 1. Dwa modele rozliczeń z operatorami:
  1. według wozokilometrów
  2. koncesja na usługi z rekompensatą
 2. Dwa rodzaje podmiotów wewnętrznych:
  1. dla rozliczeń wg wozokilometrów: Podmiot wewnętrzny w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 12 Prawa zamówień publicznych
  2. dla koncesji na usługi z rekompensatą: podmiot wewnętrzny w rozumieniu art. 2 lit. j) Rozporządzenia 1370/2007
 3. Podmiot wewnętrzny w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 12 Prawa zamówień publicznych dla rozliczeń wg wozokilometrów
 4. Podmiot wewnętrzny w rozumieniu art. 2 lit. j) Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dla koncesji na usługi z rekompensatą
 5. Przesłanka kontroli jak nad własnymi służbami
 6. Porównanie dwóch rodzajów podmiotów wewnętrznych
 7. Zamówienia na obsługę sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego jako zamówienia sektorowe
 8. Udzielanie zamówienia sektorowego z wolnej ręki podmiotowi wewnętrznemu
 9. Wyłączenie obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych, o którym mowa w art. 138a ust. 3 Prawa zamówień publicznych
 10. Istota koncesji na usługi
 11. Przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi przewozowe krok po kroku
 12. Kryteria kwalifikacji w postępowaniu koncesyjnym
 13. Ocena ofert w postępowaniu koncesyjnym
 14. Umowa koncesji

Czas trwania warsztatów: od 10.00 do 15.00.

Grupa docelowa:

 1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego
 2. kadra kierownicza podmiotów wewnętrznych.

Korzyści z udziału w warsztatach:

Po warsztatach organizator biorący w nim udział będzie wiedział  jak zgodnie z prawem zawrzeć bezpośrednio umowę ze spółką komunalną będącą podmiotem wewnętrznym, a także  jak przeprowadzić postępowanie koncesyjne na wybór  operatora, jeżeli w gminie nie ma podmiotu wewnętrznego. Dzięki temu  organizator uniknie ryzyka uznania zawartej umowy za nieważną oraz  konieczności zwracania  nienależnej pomocy publicznej.

Kadra kierownicza spółek komunalnych   po warsztatach będzie wiedziała, jakie warunki spółka komunalna musi spełnić, aby  mogła zostać uznana za podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia 1370 oraz w trybie prawa zamówień publicznych.

Materiały dla uczestników

Uczestnicy warsztatw otrzymają ekspertyzę prawną opisującą szczegółowo problematykę  bezpośredniego zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi

Warsztaty przeprowadzi radca prawny Jędrzej Klatka reprezentujący Kancelarię Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z Katowic.

Lokalizacja

Warsztaty odbędą się w dniu 30 września 2019 r., w godzinach 10:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Polonia Palace Hotel – Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 20 września 2019 roku.  Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł + 23 % VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.pilka@igkm.pl najpóźniej na 7 dni przed warsztatami, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełną kwotą za udział.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl

Formularz rejestracyjny:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl