<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Warsztaty dot. Raportowanie schematów podatkowych – MDR


Warsztaty dot. Raportowanie schematów podatkowych – MDR

Warszawa, 28 listopada 2019 r.

Przykladowa

O Warsztatach

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej serdecznie zaprasza na Warsztaty dot. Raportowanie schematów podatkowych – MDR. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku w Warszawie. Warsztaty przeprowadzi Barbara Filemonowicz – radca prawny i doradca podatkowy reprezentujący Spółkę Doradztwa Podatkowego ADN. Podczas Warsztatów przewidziany jest także czas na zadawanie pytań i uzyskanie rozwiązania ewentualnych problemów.

Program

I Raportowanie schematów podatkowych – MDR
  1. Wstęp a. Podstawy prawne wprowadzenia MDR – unijne i krajowe. b. Porównanie zakresów polskich i unijnych przepisów. c. MDR w innych jurysdykcjach. d. Motywy i środki nowej regulacji. e. Objaśnienia Ministra Finansów do przepisów Ordynacji podatkowej, porównanie z projektem objaśnień.
  2. Zakres przedmiotowy raportowania a. Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych: – krajowych, – transgranicznych, – standaryzowanych, b. Okoliczności, które nie powodują obowiązku raportowania: – bieżące doradztwo podatkowe, – audyty i przeglądy, – szkolenia, – literatura.
  3. Które schematy są objęte raportowaniem? d. Definicja podmiotu kwalifikowanego. e. W którym momencie powstaje obowiązek raportowania?
  4. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki a. Promotor. b. Korzystający. c. Wspomagający.
  5. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz. b. Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów. c. Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice. d. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji. e. Sankcje administracyjne i karne.
  6. Zakres raportowanych informacji a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie. b. Opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej (problem z tajemnicą przedsiębiorstwa). c. Informacja o znanych celach. d. Przywołanie przepisów prawa podatkowego. e. Szacownie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym. f. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia. g. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.
  7. Wewnętrzna procedura MDR a. Kto ma obowiązek wprowadzenia? b. Jakie korzyści wprowadza? c. Co powinna zawierać? d. Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR.
  8. Raportowanie schematów podatkowych – możliwe konsekwencje nowelizacji a. Czy możliwe jest wycofanie się z przepisów o MDR? b. Możliwość kwestionowania polskich przepisów w TSUE. c. Możliwe kontrowersje w orzecznictwie.
II Możliwość zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego (GAAR) od 1 stycznia 2019 r.
  1. Klauzula o unikaniu opodatkowania a. Klauzula w dotychczasowym brzmieniu (dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie, korzyść podatkowa). b. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. (istotność celu, kryterium sprzeczności, definicja sztuczności, definicja czynności odpowiedniej. c. Zakres zastosowania klauzuli (podatki dochodowe, VAT, podatki i opłaty lokalne).
  2. Pytania i odpowiedzi.

Lokalizacja

Warsztaty odbędą się w dniu 28 listopada 2019 r., w godzinach 10:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Polonia Palace Hotel – Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto Izby: Santander Bank Polska (dawniej Bank BZ WBK S.A.): 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 płatności za udział w terminie do dnia 21 listopada 2019 roku. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł + 23 % VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.pilka@igkm.pl najpóźniej na 7 dni przed warsztatami, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełną kwotą za udział.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl

Formularz rejestracyjny:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl